Om Bar Social

Bar Social är en ideell förening som verkar för socialt entreprenörskap i samhället. Vi driver projekt på lokal, nationell och EU-nivå.

Bar Social söker en ny folkhögskola

Läs mer om vår ansökan om en ny Folkhögskola på Ringön, Hisingen i Göteborg. Ansökan lämnades in våren 2019.