Projekt

Bar Socials syfte är att verka för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i och omkring staden. Syftet uppnås genom utbildning, arrangemang, möten, projekt, rådgivning samt projekt- och processledning. Föreningen driver projekt på lokal, nationell och EU-nivå.

Läs mer om våra projekt i menyn till höger.