Ansökan ny Folkhögskola

Våren 2019 ansökte Bar Social och Changemaker AB om en ny folkhögskola med säte på Ringön (Hisingen) i Göteborgs Stad. Bar Social, som har en styrelse bestående av representanter för samarbetspartners, konstituerar skolans styrelse. Skolan kommer att ha brett samarbete med lokalsamhället och olika organisationer och företag.

Vid frågor, kontakta Per Myrén: per@changemaker.nu