Foodmaker och Innovationslabb

Foodmaker och Innovationslabb var en förstudie ämnad att undersöka behovet och intresset för att bredda och föra in ny kunskap i livsmedelsbranschen genom utbildning. Förstudien genomfördes under 2016 och syftade undersöka metoder för att öka livsmedelsbranschens attraktionskraft och mångfald. Förstudien genomfördes med bidrag av Västra Götalandsregionen.

 

Bakgrund

Det händer mycket kring maten; efterfrågan för det hållbara, autentiska och ”shyssta” växer. Överallt pratas det om mat. Lokalproducerad mat, rättvisemärkt mat, giftfri mat, ekologisk mat. I de stora världsstäderna är den unika, lokalproducerade ”schyssta” maten det allra hetaste, så även i Sverige.

Detta är inte enbart en storstadsföreteelse, det finns många små matentreprenörer och lokala, idéburna utvecklingsnätverk på flera ställen i Västa Götalandsregionen som ser sig själva som en del av den nya matrörelsen. Trots det har livsmedelsindustrin inte lyckats att hänga med.

Förstudien ’Foodmaker och Innovationslabb’ undersökte hur man genom att följa hållbara trender kunde skapa ökad attraktionskraft och mångfald inom livsmedelsbranschen med syfte att skapa sysselsättning och integration i regionen. Förstudien undersökte också sätt att minska miljöpåverkan när mer av produktionen sker lokalt och på ett hållbart sätt.

Slutsats

Det finns en stor potential, i form av en eskalerande efterfrågan på lokal och ekologisk mat och
dryck. Men även att kunna koppla landet och staden närmre varandra. Samtidigt finns det här en stor utmaning, hur kopplar vi samman denna kraft, full av innovationer och visioner, med den etablerade matindustrin och den kommunala näringslivsutvecklingen?

Många större företag inom livsmedelsproduktionen har tappat attraktionskraften som arbetsgivare och förlorar kredabilitet gentemot små lokala aktörer på marknaden. Vi ser att flera av dessa företag, nationellt, är nyfikna
och provar hur de kan knyta till sig mindre lokala aktörer. Flertalet av Västra Götalands kommuner brottas med hur de skall kunna utveckla det lokala näringslivet. De ser ofta inte potentialen i den småskaliga livsmedelsproduktion.

Hur skapar vi en investeringsvilja i små matföretag och
matinnovationer? Hur kan vi göra den storskaliga livsmedelsproduktionen till en kreativ framtidsbransch i hela regionen?

Genom att lyfta fram den lokala maten i utformandet av en utbildning (Foodmaker) och koppla samman lokala aktörer i olika delar av matbranschen (primärproduktion och förädling) ser vi att Foodmaker-projektet på sikt kan leda till förkortade transporter av livsmedel. Den lokala och hållbara matens fördelar, i teori och praktik, kommer att ha en central plats i den utbildning vi ser att förstudien leder fram till. Detta ger en bra förförståelse och kunskap om varför du som matentreprenör bör välja lokalt och ekologiskt. Detta gynnar den ekologiska produktionen som ger en större biologisk mångfald än det konventionella lantbruket.