Om Bar Social

Bar Social är en ideell förening som verkar för socialt entreprenörskap i samhället. Vi driver projekt på lokal, nationell och EU-nivå.

Föreningens syfte är att verka för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i och omkring staden. Syftet uppnås genom utbildning, arrangemang, möten, projekt, rådgivning samt projekt- och processledning. Bar Social inriktar sig främst på matkultur och -praktik och entreprenörskap men även andra konst- och kulturyttringar bedrivs. Bar Social ämnar verka på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi ser folkbildning som en viktig samhällsmotor i Sverige.

Bar Social grundades i Göteborg år 2015. Föreningen tillhör samma nätverk som konsultföretaget Changemaker AB och skolan Changemaker Educations.

 

About Bar Social

Bar Social is an non-profit organisation established in 2015 in Gothenburg (Sweden) with the aim to enrich with a no-profit perspective the network gravitating around the consulting business Changemaker AB and the education provider company Changemaker Educations AB. The purpose of the organisation is to promote social, economic and sustainable development in the city of Gothenburg but also intends on working on regional, national and international level. In order to achieve this vision, the organisation employs a series of methodologies such as trainings, workshops, meetings, projects, consulting, reports.

Bar Social focuses mainly on urban development, food culture and practice and entrepreneurship, but also on other art and cultural events. In doing so, the organisation has developed a series of collaborations and synergies with a variety of stakeholders.

The board members and the employers have also extensive knowledge on urban issues as well as experience in participating in projects funded by the European Union.